Skip links

Türkçe

TYT

 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM
 • ADLAR
 • ADILLAR (ZAMİRLER)
 • SIFATLAR (ÖNADLAR)
 • BELİRTEÇLER (ZARFLAR)
 • İLGEÇ (EDAT) – BAĞLAÇ – ÜNLEM
 • AD SOYLU SÖZCÜKLER
 • EYLEMLER (FİİLLER)
 • EK EYLEM (EK FİİL)
 • EYLEMİN ÇATISI
 • EYLEMSİLER (FİİLİMSİLER)
 • SÖZ ÖBEKLERİ
 • SÖZCÜĞÜN YAPISI
 • CÜMLENİN YORUMU
 • CÜMLENİN ÖĞELERİ
 • CÜMLE TÜRLERİ
 • SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUĞU
 • CÜMLE DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUĞU
 • ANLATIM BOZUKLUKLARIDİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE SES BİLGİSİ
 • SES BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 • ANLATIM TÜRLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
 • PARAGRAF BİLGİSİ
 • İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

                           AYT

  • ŞİİR
  • ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
  • TİYATRO
  • ÖĞRETİCİ METİNLER
  • SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
  • EDEBİ SANATLAR
  • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
  • GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ
  • HALK EDEBİYATI
  • DİVAN EDEBİYATI
  • EDEBİYAT AKIMLARI
  • TANZİMAT EDEBİYATI
  • SERVET İ FÜNUN EDEBİYATI
  • FECR İ ATİ EDBİYATI
  • MİLLİ EDEBİYAT
  • BEŞ HECECİLER
  • CUMHURİYET DÖNEMİ
  • DÜNYA EDEBİYATI

5. SINIF TÜRKÇE

6. SINIF TÜRKÇE

7. SINIF TÜRKÇE

8. SINIF TÜRKÇE

9. SINIF TÜRKÇE

10. SINIF TÜRKÇE

11. SINIF TÜRKÇE

TYT-AYT  TÜRKÇE

Call Now Button
WhatsApp chat